با مراقبت از سلامتی  خویشاوندان نزدیک

B.Well Swiss AG این محصول با تایید و نظارت کامل شرکت
تواید و تمام مراحل لازم در سیستم کنترل سویس اعمال شده و دارای مزایا و کیفیت بالا و ایمنی محصولات ساخت سویس میباشد،

 B.Well Swiss AG سیستم مدیریت کیفیت
دارای گواهینامه استانداردهای بین‌المللی
است ISO 13485: 2016
مطابق با دستورالعمل تجهیزات پزشکی B.Well Swiss محصولات
93/42 / EEC
هستند

B. Well سری

!آسان تر کرده ایم. حالا هر کسی می تواند محصولات مورد نیاز را با توجه به نیازهای خود پیدا کند TECHNO و PRO، MED  ما انتخاب شما را با تقسیم کالاهای ما به سری

.شامل کیفیت بالا و ارزش بهینه است PRO امن، موثر و قابل دسترسی برای هر خانواده است. به لطف استفاده از فناوری های قابل اعتماد سری محصولات  PRO نبولایزرهای
میزان حرفه ای بودن معالجه را تأمین می کنند B.Well مشخصات اسپری کردن دستگاه های

MED این فناوری حرفه ای راحت است. این دستگاه ها توابع و امکانات گسترده را برای راحتی تمام خانواده دارند. نبولایزرهای  — MED نبولایزرهای
فشرده، دارای میزان پایین سرو صدا هستند و دارو را بطور موثر مصرف می کنند

این دستگاه ها نوآورانه هستند، که پویایی و راحتی حداکثر را فراهم می کنند. فناوری اسپری کردن بطور "مش" اندازۀ کوچک و کار  — TECHNO نبولایزر
برای کودکان و هرکسی که نیازی به دستگاه قابل دسترس در تمام وقت را  دارند خیلی راحت می کند B.Well بی سروصدا را تأمین می کند و به این دلیل نبولایزرهای