⠀⠀تماس

افشانه – آزادی تنفس

PRO سری‏

سطح حرفه ای معالجه، که برای هر خانواده قابل دسترسی است

MED سری‏

توابع  گسترده ای برای معالجۀ خویشاوندان شما دارند

TECHNO سری‏

فناوری های نوآورانه، پویایی و راحتی حداکثر را ترکیب می کنند

بدون سرو صدا
دارو را صرفه جویی می کند
تمام داروها مناسب هستند
سانتیگراد ‏‎ °43‎ بخار نرم‏
جوشاندن گیاهان و روغن های اسانس
اسپا برای صورت
فشرده
برای کودکان و بزرگسالان

بدون سرو صدا

B.Well فناوری اسپری کردن بدون ایجاد  سرو صدای دستگاه انجام می شود، که برای بزرگسالان و کودکان خیلی راحت است. با نبولایزربدون صدای
روند پودر کردن حتی طی خواب کودک را ممکن می سازد

دارو را صرفه جویی می کند

دستگاه اسپری با دریچۀ ویژه امکان تنظیم کردن سرعت و مصرف دارو را دارد و روند پودر کردن را راحت می کند

تمام داروها مناسب هستند

از تخریب مواد دارویی B.Well امکان استفاده از تمام فهرست داروها برای معالجه را می دهد. فناوری های اسپری کردن B.Well نبولایزر
جلوگیری می کند و برای تمام داروهای افشانه ای مناسب هستند،  از جمله مواد موکولیتیک، آنتی بیوتیک و مواد هورمونال

سانتیگراد ‏‎ °43‎ بخار نرم‏

دمای بخار 43° سانتیگراد را راحت حفظ می کند. بخار چنین دمایی نمی سوزد و روی پوست بطور مفید تأثیر می گذارد و برای معالجه موثر است B.Well افشانه

جوشاندن گیاهان و روغن های اسانس

 ،بخار با اندازۀ ذره های بیش از 10 میکرومتر برای معالجۀ خطوط بالای تنفسی و مراقبت با جوشاندن گیاهان B.Well افشانه بخاری
اسانس ها، آب مدنی و دریایی ممکن می سازد

اسپا برای صورت

ماسک برای روش های آرایشی معالجه با بخار است B.Well جزء مجموعه افشانه بخاری

فشرده

فناوری معاصر اسپری کردن ایجاد دستگاه های فشرده، که در استفاده، ذخیره کردن و سفر راحت هستند ممکن می کنند

برای کودکان و بزرگسالان

با توجه به ویژگی های سلامت بزرگسالان و کودکان ایجاد شده اند B.Well دستگاه های
و با ماسک هایی در اندازه ها متفاوت تأمین می شوند

B.Well Swiss AG این محصول با تایید و نظارت کامل شرکت
تواید و تمام مراحل لازم در سیستم کنترل سویس اعمال شده و دارای مزایا و کیفیت بالا و ایمنی محصولات ساخت سویس میباشد،

 B.Well Swiss AG سیستم مدیریت کیفیت
دارای گواهینامه استانداردهای بین‌المللی
است ISO 13485: 2016
مطابق با دستورالعمل تجهیزات پزشکی B.Well Swiss محصولات
93/42 / EEC
هستند

B.Well سری

!آسان تر کرده ایم. حالا هر کسی می تواند محصولات مورد نیاز را با توجه به نیازهای خود پیدا کند TECHNO و PRO ،MED  ما انتخاب شما را با تقسیم کالاهای ما به سری

PRO نبولایزر
.شامل کیفیت بالا و ارزش بهینه است PRO امن، موثر و قابل دسترسی برای هر خانواده است. به لطف استفاده از فناوری های قابل اعتماد سری محصولات
میزان حرفه ای بودن معالجه را تأمین می کنند B.Well مشخصات اسپری کردن دستگاه های

  MED نبولایزر
MED این فناوری حرفه ای راحت است. این دستگاه ها توابع و امکانات گسترده را برای راحتی تمام خانواده دارند. نبولایزرهای
فشرده، دارای میزان پایین سرو صدا هستند و دارو را بطور موثر مصرف می کنند

TECHNO نبولایزر
این دستگاه ها نوآورانه هستند، که پویایی و راحتی حداکثر را فراهم می کنند. فناوری اسپری کردن بطور "مش" اندازۀ کوچک و کاربرای کودکان و هرکسی که نیازی به دستگاه قابل دسترس در تمام وقت را  دارند خیلی راحت می کند B.Well بی سروصدا را تأمین می کند و به این دلیل نبولایزرهای