⠀⠀⠀⠀تماس

— دماسنجها
دقیق، سریع و ایمن

PROدماسنجهای‏ ‏

دماسنج‌هایی دقیق و ایمن که داشتن آن‌ها برای هر خانواده‌ای ضروری است

MED دماسنج‌های  

جزء پیشرفته‌ترین دماسنج‌ها هستند که برای اندازه‌گیری آسان استفاده می‌شوند

TECHNO دماسنج‌های  

 دماسنج‌های پیشرفته‌ای که امکانات جدیدی را برای سنجش دما فراهم می‌آورند

محدوده اندازه گیری
بوق هشدار
صفحه نمایش نور
حافظه
نوک انعطافپذیر
ضد آب
1 ثانیه
30 ثانیه
60 ثانیه

محدوده اندازه گیری

دامنه وسیع اندازه گیری از 10 تا 100 درجه سانتیگراد برای نظارت بر دمای بدن، هوا و یا مایع

بوق هشدار

در فرآیند اندازه‌گیری شرکت دارد و به استفاده صحیح از دماسنج کمک می‌کند

صفحه نمایش نور

صفحه نمایش نور برای اندازه گیری آسان در شب

حافظه

تابع حافظه داده 10 اندازه گیری های دما را انجام می دهد

نوک انعطافپذیر

نوک انعطاف‌پذیر، اندازه‌گیری راحت را تضمین می‌کند. نوک این دماسنج تا 45 درجه خم می‌شود و به راحتی با شکل بدن تطبیق می‌یابد

ضد آب

دماسنج کاملاً ضد آب است. اجزای ضد آب ویژه تعبیه شده در دماسنج، آن را در مقابل نفوذ آب محافظت می‌کند

 

1 ثانیه

اندازه گیری دقیق در عرض چند ثانیه

30 ثانیه

اندازه گیری سریع و دقیق

60 ثانیه

اندازه گیری سریع و دقیق

B.Well Swiss AG این محصول با تایید و نظارت کامل شرکت
تواید و تمام مراحل لازم در سیستم کنترل سویس اعمال شده و دارای مزایا و کیفیت بالا و ایمنی محصولات ساخت سویس میباشد،

.است ISO 13485: 2016 دارای گواهینامه استانداردهای بین‌المللی B.Well Swiss AG سیستم مدیریت کیفیت
93/42/ECC مطابق با دستورالعمل تجهیزات پزشکی  B.Well Swiss محصولات
هستند