Tibb vasitələri
bütün ailə üçün

Məhsulun işlənib hazırlanması, yoxlanması və istehsalat nəzarəti B.Well Swiss AG, İsveçrə şirkəti tərəfindən aparılır. Tətbiq edilən Swiss nəzarət sistemi B.Well şirkətinin məhsullar ailəsinin yüksək keyfiyyətini, uzun ömürlülüyünü və təhlükəsizliyini təmin edir.

B.Well Swiss AG şirkətinin məhsulları ISO 13485:2016 və 93/42/EEC beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğundur.

B. Well xətləri

Biz mallarımızı MED, PRO və TECHNO xəttlərinə bölüb seçimi sadələşdirdik. İndi hər kəs tələbatına görə ona lazım olan malı tapa biləcək!

PRO xəttinin tibbi cihazları, istifadədə sadədir, bununla belə onlar peşəkar və keyfiyyətli səviyyədə yaxınlarınızın səhhətinin profilaktikası, müalicəsi və nəzarəti üzrə bütün zəruri funksiyaları yerinə yetirir.

MED xəttini genişləndirilmiş funksiyalara malik cihazlar təmsil edir. Onlar diaqnostika, profilaktika və müalicənin müasir üsullarını tətbiq olunmasına, habelə sizə yaxın olan adamların səhhətinin hərtərəfli monitorinqinin keçirilməsinə imkan yaradır.

TECHNO xəttinə məxsus cihazlarа müasir yüksək texnologiyaların üstünlüklərindən istifadə edir. Bu səbəbdən onlar daha səmərəli şəkildə çalışır, ailənin hər üzvünə qayğı göstərilməsinə əsaslı surətdə yeni imkanlar verir.